آتش بنزین ساختمان اخبار حوادث

آتش: بنزین ساختمان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی خوردن سبزیجات برگ سبز ریسک سکته را کم کردن می دهد

مطالعه تازه نشان می دهد مصرف سبزیجات برگدار سبز راه جدیدی جهت کم کردن استرس و کم کردن ریسک تجربه سکته است. 

خوردن سبزیجات برگ سبز ریسک سکته را کم کردن می دهد

خوردن سبزیجات برگ سبز ریسک سکته را کم کردن می دهد

عبارات مهم : استرس

مطالعه تازه نشان می دهد مصرف سبزیجات برگدار سبز راه جدیدی جهت کم کردن استرس و کم کردن ریسک تجربه سکته هست.

به گزارش مهر، طبق یافته های تازه افرادی که سبزیجات برگدار سبز بیشتری می خورند ۶۴ درصد کمتر در معرض بروز سکته مغزی قرار دارند.

خوردن سبزیجات برگ سبز ریسک سکته را کم کردن می دهد

محققان در این تحقیق ۶۸۲ بیمار با میانگین سنی ۵۳.۷ سال که خونریزی مغزی را تجربه کرده بودند بررسی کردند. سکته مغزی ناشی از خونریزی درون مغزی، ۳۲.۲ درصد تمام سکته ها را در این مطالعه مشمول بر می شد.

۹۳.۹ درصد سکته های مغزی ناشی از فشارخون بالاست، درحالیکه ۷.۲ درصد این نوع سکته ناشی از ناهنجاری های ساختاری نظیر منطقه ضعیف عروق خونی و درصد بسیار کمی ناشی از سایر پرسشها پزشکی یا مصرف داروست.

مطالعه تازه نشان می دهد مصرف سبزیجات برگدار سبز راه جدیدی جهت کم کردن استرس و کم کردن ریسک تجربه سکته است. 

محققان عنوان می کنند افرادی که سبزیجات پربرگ سبز نظیر اسفناج، کاهو و کلم مصرف می کنند کمتر در معرض خونریزی مغزی قرار خواهند داشت.

همچنین محققان اذعان می کنند ریسک بروز سکته قلبی در افراد دارای استرس زیاد در منزل و محل کار ۲.۲۲ برابر، در افراد دارای میزان کلسترول غیرعادی ۱.۶۹ برابر و در افراد سیگاری ۱۰.۰۱ برابر زیاد است.

واژه های کلیدی: استرس | پزشکی | محققان | مطالعه | خونریزی | سبزیجات | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs