آتش بنزین ساختمان اخبار حوادث

آتش: بنزین ساختمان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث قتل دوست در پی پیشنهاد بی‌شرمانه

جوانی که متهم است با ‌آتش‌زدن دوستش او را به قتل رسانده هست، ادعا کرد مقتول به او پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای داده و قصد ترساندنش را داشته ‌است.

قتل دوست در پی پیشنهاد بی شرمانه

عبارات مهم : بنزین

جوانی که متهم است با آتش زدن دوستش او را به قتل رسانده هست، ادعا کرد مقتول به او پیشنهاد بی شرمانه ای داده و قصد ترساندنش را داشته است.

به گزارش شرق، چندی پیش به مأموران خبر رسید مردی در منزلش واقع در سعادت آباد آتش گرفته و جان خود را از دست داده هست. با اعلام این خبر مأموران در محل حاضر شدند. آنها در تحقیقات اولیه متوجه شدند مقتول مرد مجردی به نام کامران هست. آنها همچنین متوجه شدند وقت اتفاق سه نفر از دوستان این مرد در منزل او بودند. سرایدار ساختمان در همین مورد به مأموران گفت: روز اتفاق سه مرد که قبلا هم به منزل کامران آمده بودند، از منزل او خارج شدند و به من اطلاع دادند منزل کامران آتش گرفته است و از ساختمان خارج شدند. با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان توانستند یکی از آنها را که امیر نام داشت، شناسایی و بازجویی كنند. او به کارآگاهان جنایی گفت: خیلی وقت است که کامران را می شناسم. هر لحظه جهت کشیدن شیشه با دوستانمان به منزل او می رفتیم.

روز اتفاق کامران با یکی از دوستانمان به نام مسعود درگیری لفظی پیدا کرد، بعد از آن کامران به دستشویی رفت، چند دقیقه بعد مسعود بطری بنزینی را که روی اُپن آشپزخانه بود، برداشت و به طرف دستشویی رفت، در آن را باز کرد و مقداری بنزین روی کامران پاشید و به او گفت دیگر به من کاری نداشته باش. در همین حین دوست دیگرمان- معین- خواست بطری را از او بگیرد ولی بنزین بیشتری روی کامران پاشیده شد. ناگهان کامران که در حال کشیدن مواد بود، آتش گرفت. حتی مسعود و معین هم آسیب دیدند. خیلی ترسیدیم؛ محل را ترک کردیم و عنوان را با سرایدار ساختمان در میان گذاشتیم. کارآگاهان با به دست آمدن این اطلاعات، مسعود و معین را بازداشت و بازجویی كردند؛ آنها نیز حرف های امیر را تأیید کردند.

قتل دوست در پی پیشنهاد بی‌شرمانه

به این ترتیب با توجه به شکایت اولیای دم و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه متهمان صادر شد و پرونده جهت پیگیری در اختیار شعبه دوم دادگاه کیفری قرار گرفت. مسعود بعد از قرائت کیفرخواست در جایگاه خاص ایستاد و گفت: قصد کشتن کامران را نداشتم. فقط می خواستم او را بترسانم تا دیگر به من آسیبی نرساند. کامران روز اتفاق می خواست من را آزار بدهد. عنوان را با معین در میان گذاشتم و او به من گفت کامران را بترسانم تا دیگر کاری به من نداشته باشد. زمانی که بنزین را روی او ریختم، نمی دانستم فندک در دست دارد و ممکن است آتش بگیرد.

با آخر گفته های اولیای دم و متهمان، قضات جهت صدور رأی وارد شور شدند.

جوانی که متهم است با ‌آتش‌زدن دوستش او را به قتل رسانده هست، ادعا کرد مقتول به او پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای داده و قصد ترساندنش را داشته ‌است.

واژه های کلیدی: بنزین | ساختمان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs