آتش بنزین ساختمان اخبار حوادث

آتش: بنزین ساختمان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مقصر گرانی‌ها دلالان نیستند

بی‌ثباتی بازارها محصول نادرستی سیاست‌های اقتصادی است نه واکنش‌ها فعالان اقتصادی. اگر کسی باید سرزنش شود، سیاست‌گذار است که در زمینه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و سا

مقصر گرانی‌ها دلالان نیستند

مقصر گرانی ها دلالان نیستند

عبارات مهم : بازار

بی ثباتی بازارها محصول نادرستی سیاست های اقتصادی است نه واکنش‌ها فعالان اقتصادی. اگر کسی باید سرزنش شود، سیاست گذار است که در زمینه تنظیم سیاست های اقتصادی و سازماندهی بازارها ناتوان نشان داده، نه فعالان و حتی سوداگران بازارها.

محسن جلال پور – رییس سابق اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران – در یادداشتی در تصویر العمل به راه اندازی کمپین “نه به خرید” نوشت: “شک ندارم که طیف وسیعی از ورزشکاران و بازیگران و صورت های معروف کشورمان از روی دلسوزی و به خاطر تعلق خاطر به مردم، کمپین «نه به خرید» را پایه گذاری کرده اند. ولی آیا این جنبش اجتماعی به نتیجه ای که پایه گذارانش مطلوب می دانند، منجر می شود؟

به چند علت اعتقاد دارم این کنش، نمی تواند موفق باشد:

مقصر گرانی‌ها دلالان نیستند

۱- از نظر منطق اقتصادی پیش فرض های کمپین درست نیست. پیش فرض کمپین این است که دولت و مجلس و نهادهای سیاست گذار به درستی به وظایف خود عمل کرده اند ولی این «دلالان و دزدان» هستند که باعث گران شدن کالاها شده است اند. دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد این پیش فرض درست نیست. البته باید یادآوری کنم که دلالی در اقتصاد رذیلت نیست؛ هرچند خیلی ها آن را فضیلت هم نمی دانند ولی نباید دلالان را کنار دزدان نشاند.

۲- سال های طولانی است که همه ما یک اشتباه بزرگ می کنیم. هر وقت تورم زیاد کردن پیدا می کند، به جای اینکه به دولت فشار بیاوریم که تورم را کنترل کند، تشویقش می کنیم که قیمت ها را کنترل کند. دولت هم با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می رود. یعنی مسبب و مقصر مهم وضع موجود، خود را از دایره پاسخگویی خارج و به جای مدعی می نشاند. درحال حاضر تورم درحال تخریب سرمایه های اجتماعی هست؛ به این علت که به محض زیاد کردن تورم، همه دنبال پیدا کردن مقصر هستند. مردم به دولت بی اعتماد می شوند و دولت کسبه را مقصر می داند. نیروهای موثر جامعه نیز به جان فعالان اقتصادی می افتند. اشتباه یکسان مردم و سیاستمداران این است که تفاوت میان گرانی و تورم را نمی دانند.

بی‌ثباتی بازارها محصول نادرستی سیاست‌های اقتصادی است نه واکنش‌ها فعالان اقتصادی. اگر کسی باید سرزنش شود، سیاست‌گذار است که در زمینه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و سا

۳- تورم، بی ثباتی، بحران بازارها و… محصول واکنش‌ها سیاست گذار است ولی مساله گران فروشی متفاوت از همه اینهاست. گران فروشی هم می تواند وجود داشته باشد ولی آنچه این روزها می بینیم گران فروشی نیست. ریشه معضلات اخیر در بازارها را باید در سیاست های اقتصادی دولت جست وجو کرد.

۴-کمپین «نه به خرید» خیلی از واقعیت های اقتصادی را نادیده گرفته و از جمله مفهوم انتظارات را زیر پرسش برده هست. انتظارات در اقتصاد عبارت است از آینده نگری ها و تخمین های فعالان اقتصادی از متغیرهایی مثل قیمت ، فروش، درآمد و… فعالان اقتصادی در تصمیم گیری های خود آینده نگری می کنند؛ یا به عبارت دیگر انتظارات آتی از عوض کردن اوضاع متغیرهای اقتصادی را در تصمیم گیری امروز خود لحاظ می کنند. کمپین می خواهد یک واکنش‌ها عقلانی را با یک کنش احساسی بی اثر کند که قطعا موفق نخواهد بود.

۵- کمپین نه به خرید و حرکت های مشابه در گذشته به این علت ناموفق بودند که اگرچه از نظر کنش های اجتماعی در وقت مناسب شکل گرفتند ولی واقعیت‎های اقتصادی را نادیده گرفتند. هنگامی که قیمت کالا به علت زیاد کردن قیمت قرار داده های تولید و هزینه های تحمیل شده است به بنگاه زیاد کردن پیدا کند، فشار اجتماعی به بازار و پایه گذاری کمپین های تحریمی چه معنایی دارد؟ آیا ما انتظار داریم تولیدکننده کالایش را بدون توجه به زیاد کردن قیمت تمام شده، به بازار عرضه کند؟

مقصر گرانی‌ها دلالان نیستند

۶- در شرایطی که فعالان اقتصادی دلواپس شدت یافتن محدودیت های بین المللی و بازگشت تحریم های اقتصادی هستند، کمپین «نه به خرید» می تواند همان ماموریت را با استفاده از عوامل داخلی اجرایی کند. در حال حاضر هرگونه تحریم می تواند به زیان تولید ملی و به سود کالای ارزان و بی کیفیت خارجی تمام شود. اگر کنش های اجتماعی این توانایی را داشته باشند که وقوع یک معضل اقتصادی را آینده نگری و از استمرار و گسترش آن جلوگیری کنند، قطعا می توانند بافایده و حائز اهمیت باشند؛ در غیر این صورت نتیجه های زیان باری به دنبال خواهند داشت.

۷- واکنش‌ها اقتصادی مردم را نمی توان مهندسی کرد. باید این اصل را پذیرفت که بیشینه یابی و حداکثر کردن منافع، حق مردم هست؛ همان طور که مردم از حق حکمرانی خوب نیز برخوردارند. عنوان این است که هیچ نیرویی قادر به مهندسی واکنش‌ها مردم نیست. فردریش فون هایک نظم خودجوش را برآیند واکنش‌ها تک تک آدمیان و نهادهای ریز و درشتی می داند که در بازار فعالیت می کنند. این نظم نتیجه کنش انسان ها است ولی نتیجه طراحی انسان نیست. در بی ثباتی های اخیر بازارها، انتظارات فعالان اقتصادی و آینده نگری عوامل بازار براساس سیاست های نادرست اقتصادی شکل گرفته و هیچ نیرویی جز اصلاح امور و بازگشت اعتماد به سیاست های اقتصادی کشور قادر نیست آن را به هم بزند.

بی‌ثباتی بازارها محصول نادرستی سیاست‌های اقتصادی است نه واکنش‌ها فعالان اقتصادی. اگر کسی باید سرزنش شود، سیاست‌گذار است که در زمینه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و سا

نتیجه اینکه بی ثباتی بازارها محصول نادرستی سیاست های اقتصادی است نه واکنش‌ها فعالان اقتصادی. اگر کسی باید سرزنش شود، سیاست گذار است که در زمینه تنظیم سیاست های اقتصادی و سازماندهی بازارها ناتوان نشان داده نه فعالان و حتی سوداگران بازارها؛ بنابراین کنش های احساسی اجتماعی بهتر است به مطالبات صحیح اقتصادی تبدیل شوند تا نتیجه مطلوب را به دنبال داشته باشند.”

به گزارش ایسنا، علی کریمی به تازگی در حساب اینستاگرام خود با راه اندازی کمپین «نه به گرانی» از مردم خواسته که مثل بقیه کشورها از خرید دارایی ها خودداری کنند تا بلکه قیمت آن ها کم کردن یابد.

مقصر گرانی‌ها دلالان نیستند

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs