آتش بنزین ساختمان اخبار حوادث

آتش: بنزین ساختمان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قطع خدمات بازدیدکنندگان پرمصرف با کنتورهای هوشمند

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار کشور عزیزمان ایران به ضرورت ورود اقتصاد دیجیتالی به حوزه‌ها و صنایع متفاوت از جمله هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز اشار

قطع خدمات بازدیدکنندگان پرمصرف با کنتورهای هوشمند

قطع خدمات بازدیدکنندگان پرمصرف با کنتورهای هوشمند

عبارات مهم : مدیریت

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار کشور عزیزمان ایران به ضرورت ورود اقتصاد دیجیتالی به حوزه ها و صنایع متفاوت از جمله هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز اشاره کرد که موجب اصلاح الگوی مصرف و ایجاد منفعت جهت مردم و دولت می شود.

یاسر رضاخواه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بعضی از تکنولوژی های تازه در دنیا مناسب هوشمندسازی شبکه های متفاوت از جمله شبکه های انرژی مانند کنتورهای برق، آب و گاز هست، اظهار کرد: همان طور که ۳G و ۴G زمانی تکنولوژی های جدیدی بودند که توانایی های جدیدی را در اختیار جامعه قرار می دادند، اکنون نروبند آی اوتی (Narrowband-IoT) زیرساختی را در هوشمندسازی کنتورها آماده می کند و همان انقلابی را که در واکنش‌ها مردم ایجاد شد و آوردهای اقتصادی داشت، به این صنعت ها هم می آورد.

وی ادامه داد: از طرفی از آنجا که هوشمندسازی کنتورهای گاز، آب و برق روی شبکه های ۳G و ۴G به علت مصرف بالای باتری و هزینه های اوج و پوشش کم، روش بهینه ی اقتصادی نیست، ما نیز در شبکه خودمان از تکنولوژی نروبند آی اوتی استفاده می کنیم. بر این اساس در حوزه صنعت برق می توانیم الگوی مصرف را اصلاح کنیم، مدیریت مصرف انجام دهیم و اپلیکیشن های متفاوتی را برروی کنتورها و المان های متفاوت شبکه توزیع و انتقال انجام دهیم که مردم هم از منافع آن بهره مند می شوند.

قطع خدمات بازدیدکنندگان پرمصرف با کنتورهای هوشمند

هشدار به بازدیدکنندگان پرمصرف

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار کشور عزیزمان ایران با اشاره به مزایای استفاده از روش های هوشمندسازی کنتورها بیان کرد: با این روش می توان مصرف را در تعامل با یکسان مدیریت کنید و در پیک مصرف به جای اینکه برق را قطع کنید، با ابزارهای متفاوت به یکسان هشدار دهید که به پیک مصرف نزدیک می شود و اگر مصرف خود را مدیریت کند، برق قطع نمی شود؛ ولی اگر مدیریت نکند، برق قطع خواهد شد. حتی می شود به جای قطع برق همه، برق مشترکین پرمصرف را به صورت انتخابی قطع کرد.

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار کشور عزیزمان ایران به ضرورت ورود اقتصاد دیجیتالی به حوزه‌ها و صنایع متفاوت از جمله هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز اشار

رضاخواه در ادامه با بیان اینکه حجم زیادی از نیروگاه های ما با هزینه ارزی بسیار اوج تولید می شوند و هر ۱۰۰۰ مگاوات نزدیک به یک میلیون دلار ارزبری دارد، گفت: در حالی که این نیروگاه ها تنها در یکی دو ماه اوج مصرف در تابستان در مدار هستند و در بقیه مواقع برق اضافه ای دارند. اگر بتوانیم این برق را با یک درآمد کم صادر کنیم، آورده اقتصادی بسیار بالایی هم جهت دولت خواهد داشت، چون می تواند تولید برق را بهینه کند.

وی ادامه داد: اگر شما برق را درست مصرف کنید، از تلفات برق جلوگیری می شود؛ تلفات برق یعنی اینکه سوخت کمتری به نیروگاه ها تزریق شود. با مدیریت مصرف، هم هزینه های جاری دولت و هم هزینه سرمایه دولت مدیریت می شود. علاوه بر این یکسان هم نفع می برد. همان طور که شاهدیم در تابستان قطع برق چه مشکلاتی را جهت مشترکان ایجاد کرده است.

تلفات در روش غیرهوشمند بالاست

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار کشور عزیزمان ایران با اشاره به ورود اقتصاد دیجیتالی به حوزه ها و صنایع متفاوت بیان کرد: در حال حاضر به علت عدم دقت درخوانش کنتور، در بخش گاز تلفات زیادی داریم، چون گاز سیال است و فشار و دمای محیط در دقت کنتور تاثیر می گذارد، ما برآورد داریم تا سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان قرائت کنتور دچار خطاست که هزینه اش جهت دولت هست. در مصرف آب هم تلفات بسیار زیادی داریم. اگر لوله های انشعاب مهم آب دچار شکستگی و نشت شود، ما ماه ها بعد می فهمیم در صورتی که شبکه هوشمند در لحظه به شما می گوید کجای شبکه دچار نشتی شده است که جلوی آن را بگیرید.

قطع خدمات بازدیدکنندگان پرمصرف با کنتورهای هوشمند

رضاخواه با بیان اینکه در حال حاضر روش مدیریت الگوی مصرف، تعامل با مشترکین و تولید در نیروگاه ها، روش های غیرهوشمندانه هستند که می توانند هوشمندانه انجام شوند، افزود: بحث دیگر، این است که اکوسیستم و اقتصاد این فضا هم عوض کردن پیدا می کند. در صنعت مخابرات، تا چند سال پیش هیچ گاه استارت آپ معنی نداشته ولی اکنون این تکنولوژی جدید، یک سری استارت آپ را وارد عرصه می کند که آن ها تبدیل به یونیکورن یا بنگاه های اقتصادی میلیارد دلاری می شوند. در صنعت برق هم می شود استارت آپ آورد.

وی با اشاره به روند تبدیل کنتورهای سنتی به هوشمند اظهار کرد: ما در کنتورهای گاز بسیار جلو رفتیم و تستهای یک کنتورساز هم انجام شده است و درصورتی که بتواند یک آزمون موفقیت آمیز در شبکه لایو شرکت گاز هم انجام دهد، شرکت گاز تعهد کرده که سفارش ۵۰۰ هزار و سپس چند میلیون کنتور بدهد. ما همین پروژه را هم در شرکت برق استارت زدیم. تفاهم نامه اولیه یک پروژه هوشمندسازی شبکه آب و آبیاری کشاورزی هم در شرف امضاست.

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار کشور عزیزمان ایران به ضرورت ورود اقتصاد دیجیتالی به حوزه‌ها و صنایع متفاوت از جمله هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز اشار

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار کشور عزیزمان ایران در آخر خاطرنشان کرد: این پروژه ها باید با همکاری همه اجزای اکوسیستم شکل بگیرد یعنی ما به عنوان زیرساخت ارتباطات، وزارت نیرو و پیمان کارهایشان، کنتورسازها و دیگر اجزا. امیدواریم کاری که وزیر ارتباطات در صنعت ما شروع کردند و پیش قدم شدند و با نظر مثبت وزرای جهاد کشاورزی و نیرو پیش می رود، باعث تحول عظیمی در شرایط کشور شود و یکی از تبلورات و بزرگترین منافع مفهوم اقتصادی در سال های آینده، در این حوزه ها شکل بگیرد.

قطع خدمات بازدیدکنندگان پرمصرف با کنتورهای هوشمند

واژه های کلیدی: مدیریت | اقتصادی | وزیر ارتباطات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs