آتش بنزین ساختمان اخبار حوادث

آتش: بنزین ساختمان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی جزییاتی از توقف موقت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی ، دومین اقدام شهردار

معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:هولوگرام عوارض ساختمانی به زبان راحت حواله‌ای با برچسب غیرقابل سوءاستفاده است که توانایی تبدیل به منابع نقد و غیرنقد

جزییاتی از توقف موقت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی ، دومین اقدام شهردار

دومین اقدام شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با فساد/ جزییاتی از توقف موقت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی

عبارات مهم : ایران

معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:هولوگرام عوارض ساختمانی به زبان راحت حواله ای با برچسب غیرقابل سوءاستفاده است که توانایی تبدیل به منابع نقد و غیرنقد در شهر را دارد.

هرکسی با ارائه این هولوگرام ها به شهرداری های مناطق می توانست پروانه دریافت کند. در این بین خرید و فروش و واگذاری این هولوگرام ها با ابهامات فراوانی روبه رو شده است بود که با بخشنامه روز گذشته شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر ممنوعیت صدور هرگونه هولوگرام مربوط به عوارض ساختمانی تا اطلاع ثانوی از این امر جلوگیری می شود.

جزییاتی از توقف موقت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی ، دومین اقدام شهردار

به گزارش ایسنا، سمیع الله حسینی مکارم با تاکید بر اینکه نشانه از این تصمیم در جهت شفافیت و انضباط مالی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، گفت: با توقف موقت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی یک اتفاق خوب در مسئله دریافت ها و پرداخت های مربوط به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ می دهد.

وی با بیان اینکه جهت اتخاذ چنین تصمیمی ساعت های بسیاری از ابتدای شروع به کار دوره تازه مدیریت شهری صرف شده است هست، افزود: شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مردم وعده داده بود که شفافیت و انضباط مالی را در اداره شهر اعمال خواهد کرد و اکنون به عنوان نخستین گام بزرگ، بخشنامه ای را ابلاغ کرده که مانند بسته شدن ورودی یک جریان دارای ابهام است.

معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:هولوگرام عوارض ساختمانی به زبان راحت حواله‌ای با برچسب غیرقابل سوءاستفاده است که توانایی تبدیل به منابع نقد و غیرنقد

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه با حضور کارشناسان خبره مالی و اقتصادی جریان مالی که تاکنون سرازیر شده است است بررسی می شود، اضافه کرد: این گونه هم می توان جلوی فساد را گرفته، هم اشتباهات تناوب موجود را آشنایی و برطرف کرد و هم به سمت یک نظام مالی براق و سالم حرکت کرد.

حسینی مکارم با اشاره به اینکه فرآیند مربوط به هولوگرام ها قابل رصد نبود بنابراین شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تصمیم به چنین کاری گرفت، اظهار کرد: هولوگرام ها باید توانایی استناد و نظارت جهت همه اعم از مردم، مدیران شهری و اعضای شورای شهر داشته باشند.

وی با بیان اینکه طبق بخشنامه ای صادره از سوی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار شده است است هولوگرام هایی که اکنون دست مردم و عاملان است قبل از اینکه به شهرداری های منطقه برود، به کمیته ای تخصصی شکل گرفته در شرکت املاک و مستغلات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برود، ادامه داد: این کمیته به راستی آزمایی هولوگرام اقدام می کند تا چنانچه اگر مسئله وجود داشت، جلوی هرگونه اقدام در خصوص آن هولوگرام گرفته شود.

جزییاتی از توقف موقت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی ، دومین اقدام شهردار

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از اقدام دیگری در همین ارتباط خبر داد و گفت: قرار شده است است تا همه منابع نقدی مودیان شهرداری (آنهایی که پروانه ساختمانی می گیرند یا به هر دلیلی باید پولی را به شهرداری پرداخت کنند) دیگر به عاملان پرداخت نشده و به خزانه واریز شود.

حسینی مکارم با بیان اینکه با این کار جلوی یکی از داد و ستدهایی که شبهه انگیز بود گرفته می شود، اظهار کرد: در بعضی از موارد منابع در نظر گرفته شده است هست. جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران زیاد از منابع غیرنقد بوده و پول پرداختی در خزانه واریز نمی شود و این می تواند آسیب زا باشد که هم اکنون جهت مشخص شدن راهکارهای برطرف آسیب، موقتا جلوی آن گرفته شده است است.

معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:هولوگرام عوارض ساختمانی به زبان راحت حواله‌ای با برچسب غیرقابل سوءاستفاده است که توانایی تبدیل به منابع نقد و غیرنقد

وی ادامه داد: فلسفه وجودی هولوگرام های عوارض ساختمانی این است که جهت ساخت پروژه های شهری، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطالبات پیمانکاران را علاوه بر منابع نقدی از منابع غیرنقد نیز پرداخت کند. در این میان عاملان به کمک شهرداری می آیند. شهرداری با دادن هولوگرام های عوارض ساختمانی به کارگزاران، باعث می شود تا پرداخت مطالبات پیمانکاران از طرق مختلفی از جمله منابع نقدی، اجناس، ملک و … انجام شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه مسئله از زمانی ایجاد می شود که پای مودیان نیز به تناوب دریافت و پرداخت ها با هولوگرام ها باز شود، افزود: پیش از اینها شهرداری جهت گرفتن طلب خود از مودیان می خواسته تا با عاملان وارد مذاکره شوند و از ملک و مستغلات خودشان به عاملان بدهند، ولی در عمل و به مرور پول نقد بیشتری به عاملان داده می شد.

جزییاتی از توقف موقت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی ، دومین اقدام شهردار

وی با بیان اینکه این عنوان نیز می توانست منشاء سوءاستفاده باشد، اذعان کرد: ضمن اینکه رصد پول های دریافتی به خاطر عدم ورود به خزانه نیز امکان پذیر نبود که حالا جلوی این مسئله گرفته شده است و انتظامی به مسئله داده می شود تا ورودی و خروجی از خزانه باشد. اینگونه دیگر مشخص خواهد بود که منابع مالی از چه راهی و چطور تامین شده است و آیا و به چه منظور هزینه می شود.

بنا براعلام شهرنوشت، حسینی مکارم در تشریح هولوگرام خاطر نشان کرد: هولوگرام عوارض ساختمانی به زبان راحت حواله ای با برچسب غیر قابل سوءاستفاده است که توانایی تبدیل به منابع نقد و غیرنقد در شهر را دارد. تا حالا هرکسی با دادن این هولوگرام ها به شهرداری های مناطق می توانست پروانه دریافت کند. در این بین خرید و فروش و واگذاری این هولوگرام ها با ابهامات فراوانی روبه رو شده است بود که طبق بخشنامه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از این امر جلوگیری می شود.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | شهردار | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs